Μαρμάρινη Σχάρα Απορροής – Μοντέλο DR.01

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Επίπεδη σχάρα με 16 οπές των 6 χιλιοστών η καθεμία και παράλληλους ποταμούς κατά μήκος.

Η σχάρα μπορεί να διαθέτει και πατούρες, έτσι ώστε να συνδυάζεται με μαρμάρινα επιχείλια ή / και φάσες ή κάποια άλλη ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινη σχάρα απορροής – Μοντέλο DR.02

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Κυρτή σχάρα με 16 οπές των 6 χιλιοστών η καθεμία και παράλληλους ποταμούς κατά μήκος.

Η σχάρα μπορεί να διαθέτει και πατούρες, έτσι ώστε να συνδυάζεται με μαρμάρινα επιχείλια ή / και φάσες ή κάποια άλλη ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινη Σχάρα Απορροής – Μοντέλο DR.03


(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Κυρτή σχάρα με 16 οπές των 10 χιλιοστών η καθεμία και παράλληλους ποταμούς κατά μήκος.

Η σχάρα μπορεί να διαθέτει και πατούρες, έτσι ώστε να συνδυάζεται με μαρμάρινα επιχείλια ή / και φάσες ή κάποια άλλη ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινη Σχάρα Απορροής – Μοντέλο DR.04

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Επίπεδη σχάρα με 16 οπές των 10 χιλιοστών η καθεμία και παράλληλους ποταμούς κατά μήκος.

Η σχάρα μπορεί να διαθέτει και πατούρες, έτσι ώστε να συνδυάζεται με μαρμάρινα επιχείλια ή / και φάσες ή κάποια άλλη ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινη Σχάρα Απορροής – Μοντέλο DR.05

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Ειδικά σχεδιασμένες πατούρες και τομές στο κάτω τμήμα της σχάρας για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης του νερού.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινη Σχάρα Απορροής – Μοντέλο DR.06


(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Επίπεδη σχάρα με 16 οπές των 10 χιλιοστών η καθεμία

Η σχάρα μπορεί να διαθέτει και πατούρες, έτσι ώστε να συνδυάζεται με μαρμάρινα επιχείλια ή / και φάσες ή κάποια άλλη ειδική κατασκευή.

Το μοντέλο αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες που αφορούν στην κατασκευή των δημόσιων πισίνων και εξαιτίας της ανθεκτικότητας και της αυξημένης αντιολισθηρότητάς του θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη διακόσμηση κάθε δημόσιας πισίνας.


Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινη Φάσα – Μοντέλο SO.01

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινη Φάσα – Μοντέλο SO.02


(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινο Επιχείλιο – Μοντέλο CP.01

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Η μπροστινή πλευρά του επιχειλίου, προς το νερό της πισίνας, αποτελείται από μισή στρογγυλή και χειρολαβή.

Η πίσω πλευρά μπορεί να είναι σε ορθογώνιο σχήμα για πισίνες skimmer, καθώς και με πατούρα σχάρας για πισίνες υπερχείλισης ή κάθε ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινο Επιχείλιο – Μοντέλο CP.02

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Η μπροστινή πλευρά του επιχειλίου, προς το νερό της πισίνας, αποτελείται από μισή στρογγυλή.

Η πίσω πλευρά μπορεί να είναι σε ορθογώνιο σχήμα για πισίνες skimmer, καθώς και με πατούρα σχάρας για πισίνες υπερχείλισης ή κάθε ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινο Επιχείλιο – Μοντέλο CP.03

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Η μπροστινή πλευρά του επιχειλίου, προς το νερό της πισίνας, αποτελείται από μισή στρογγυλή και αντιολισθηρές ραβδώσεις.

Η πίσω πλευρά μπορεί να είναι σε ορθογώνιο σχήμα για πισίνες skimmer, καθώς και με πατούρα σχάρας για πισίνες υπερχείλισης ή κάθε ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινο Επιχείλιο – Μοντέλο CP.04

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Η μπροστινή πλευρά του επιχειλίου, προς το νερό της πισίνας, αποτελείται από ολόκληρη στρογγυλή 5 εκ και ανάκληση. Η υπόλοιπη επιφάνει του επιχειλίου έχει πάχος 3 εκ.

Η πίσω πλευρά μπορεί να είναι σε ορθογώνιο σχήμα για πισίνες skimmer, καθώς και με πατούρα σχάρας για πισίνες υπερχείλισης ή κάθε ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μαρμάρινο Επιχείλιο – Μοντέλο CP.05

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Η μπροστινή πλευρά του επιχειλίου, προς το νερό της πισίνας, αποτελείται από ολόκληρη στρογγυλή.

Η πίσω πλευρά μπορεί να είναι σε ορθογώνιο σχήμα για πισίνες skimmer, καθώς και με πατούρα σχάρας για πισίνες υπερχείλισης ή κάθε ειδική κατασκευή.

Φινίρισμα επιφάνειας: Αμμοβολή

Δείκτης αντιολισθηρότητας: Ρ13+

Διαθέσιμα Υλικά:
– Aliveri Grey
– California Honey
– Kavala
– Mocca
– Silver Cloud
– Silver Grey
– Sunny

Μάρμαρο Imperial Beige

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Ιδιόκτητο λατομείο

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2800

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

0,9

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,3

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

157

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

16,4

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

 

2000

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

15188

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

3

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

13,1

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

<0.05

Al2O3

0.4

Fe2O3

1.75

CaO

40.90

MgO

12.35

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0.15

Na2O

0.9

LOI

43.5

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Δολομιτικό Ασβεστιτικό Μάρμαρο

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Δολομίτης

54%

Ασβεστίτης

46%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν αργιλικά ορυκτά, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και οξείδια σιδήρου.

Μάρμαρο Imperial Dark

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Ιδιόκτητο λατομείο

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2800

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

0,9

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,3

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

157

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

16,4

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

 

2000

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

15188

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

3

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

13,1

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

<0.05

Al2O3

0.4

Fe2O3

1.75

CaO

40.90

MgO

12.35

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0.15

Na2O

0.9

LOI

43.5

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Δολομιτικό Ασβεστιτικό Μάρμαρο

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Δολομίτης

54%

Ασβεστίτης

46%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν αργιλικά ορυκτά, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και οξείδια σιδήρου.

Μάρμαρο Didima Light

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Ιδιόκτητο λατομείο

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2740

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

2,4

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,8

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

169

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

20,1

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

 

2800

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

7896

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

3

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

18,1

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

<0.05

Al2O3

<0.05

Fe2O3

0,1

CaO

37.00

MgO

17.10

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0.15

Na2O

1,05

LOI

44,55

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Δολομίτης

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Δολομίτης

91%

Ασβεστίτης

9%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν αργιλικά ορυκτά, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και οξείδια σιδήρου.

Μάρμαρο Didima Dark

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

Ιδιόκτητο λατομείο

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2740

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

2,4

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,8

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

169

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

20,1

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

 

2800

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

7896

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

3

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

18,1

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

<0.05

Al2O3

<0.05

Fe2O3

0,1

CaO

37.00

MgO

17.10

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0.15

Na2O

1,05

LOI

44,55

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Δολομίτης

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Δολομίτης

91%

Ασβεστίτης

9%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν αργιλικά ορυκτά, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και οξείδια σιδήρου.

Μάρμαρο Didima Olive Brown

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

 

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2740

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

2,4

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,8

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

169

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

20,1

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

 

2800

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

7896

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

3

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

18,1

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

<0.05

Al2O3

<0.05

Fe2O3

0,1

CaO

37.00

MgO

17.10

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0.15

Na2O

1,05

LOI

44,55

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Δολομίτης

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Δολομίτης

91%

Ασβεστίτης

9%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν αργιλικά ορυκτά, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και οξείδια σιδήρου.

Μάρμαρο Silver Cloud

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

 

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2710

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

0,3

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,1

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

20,1

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

24,5

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

4

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

16,7

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

6,06

Al2O3

1,40

Fe2O3

0,80

CaO

48,05

MgO

1,45

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0,43

Na2O

1,23

LOI

39,42

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Σιπολινομάρμαρο

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Ασβεστίτης

92%

Χαλαζίας

8%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν μοσχοβίτης, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και χλωρίτης.

Μάρμαρο Aliveri Grey

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

 

Χώρα

Ελλάδα

Χρώμα

Λευκό – Γκρι

Αντοχή

110 Mpa

Υδαταπορρόφηση

0,11 % κ.β.

Πυκνότητα

2734 kg/m3

Αντοχή σε κάμψη

24 Mpa

Μάρμαρο California Honey

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

 

Χώρα

Μαρόκο

Χρώμα

Κίτρινο

Αντοχή

85-87 Mpa

Υδαταπορρόφηση

0,2 % κ.β.

Πυκνότητα

2520 kg/m3

Αντοχή σε κάμψη

14,2 Mpa

Μάρμαρο Καβάλας

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

 

Χώρα

Ελλάδα

Χρώμα

Λευκό

Αντοχή

99,9 Mpa

Υδαταπορρόφηση

0,07 % κ.β.

Πυκνότητα

2709 kg/m3

Αντοχή σε κάμψη

15,3 Mpa

Μάρμαρο Mocca

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

 

Χώρα

Ελλάδα

Χρώμα

Μπεζ

Αντοχή

150,6 Mpa

Υδαταπορρόφηση

0,29 % κ.β.

Πυκνότητα

2262 kg/m3

Αντοχή σε κάμψη

6,65 Mpa

Μάρμαρο Silver Grey

(Based on 0 reviews)
0 out of 5

20

 

Χώρα

Ελλάδα

Χρώμα

Γκρι

Αντοχή

99 Mpa

Υδαταπορρόφηση

0,12 % κ.β.

Πυκνότητα

2714 kg/m3

Αντοχή σε κάμψη

19 Mpa