Μάρμαρο Imperial Beige

In Stock & Ready to Ship

Ιδιόκτητο λατομείο

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ.Ο / AV.*

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3

2800

Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο.

0,9

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β.

0,3

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa

157

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa

16,4

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν

 

2000

Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 – Β), mm3

15188

Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule

3

Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa

13,1

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% σε ξηρά ουσία)

SiO2

<0.05

Al2O3

0.4

Fe2O3

1.75

CaO

40.90

MgO

12.35

MnO

<0.05

TiO2

<0.05

K2O

0.15

Na2O

0.9

LOI

43.5

Τύπος κατά EN 12407 / EN 12670: Δολομιτικό Ασβεστιτικό Μάρμαρο

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Δολομίτης

54%

Ασβεστίτης

46%

Ως επουσιώδη συμμετέχουν αργιλικά ορυκτά, αδιαφανή μεταλλικά ορυκτά και οξείδια σιδήρου.

Compare